Obhospodařujeme 30 včelstev okolo

Nové Vsi u Světlé nad Sázavou v nadmořské výšce cca 440 m.n.m.

na 3 stanovištích