Dopřej mi, Pane, vždycky dobrý med.
A abych ho ještě dlouhá léta jed.
Taky zdravé tělo, Pane, chtěl by mít.
A s ním vždy včelám dobře posloužit.
K tomu kdybys, Pane, dobrý rozum chtěl mi dát.
Jenž by pomohl mi o včeličky pečovat.
Ať dělám chyby zřídka a napravit je umím hned.
Dřív než za trest včely odepřou mně med.
Taky trpělivou duši dej mi, můj Pane.
Která zvládne všechno, co se v úle stane.
Nad nezdarem nikdy nenechej mně klít.
Z úspěchu pak nedovol mi hříšně pyšným být.
Dej mi humor, Pane, s kterým žihadla si vybírám.
A ať radost z včelaření kolem sebe rozdávám.