Med květový     150

Med lesní          150 

Pastovaný