Med květový     140 Kč

Med lesní          140

Pastovaný